Bestyrelsesarbejde

Jette tilbyder bestyrelsesarbejde inden for primært virksomheder med fokus på forskellige sundhedsområder eller som har indflydelse herpå eller som er relateret hertil.

Erfaring med bestyrelsesarbejde

Jette har siden 2008 udøvet bestyrelsesarbejde på forskellige områder indenfor alvorlig sygdom af både somatisk og psykologisk art. Hun har som eksempel fra 2014 – 2022 været bestyrelsesmedlem i det tidligere Meta-IQ med fokus på udvikling af medicin til hjernesygdomme. Jette har siden 1991/92 arbejdet med at forstå hjernen og udviklingen af hjernesygdomme. Jette har siden 2006 deltaget i traditionel forskning med fokus på “mode of action”.

Der er en synergi i det arbejde, som Jette har lavet og laver i sit virke som psykolog, og den forskning som Jette har medvirket i. De to områder har gensidigt påvirket hinanden og ført til en helhedsforståelse. Det psykologiske og det fysiologiske område er både generelt og specifikt værdiskabende i det  bestyrelsesarbejde, som Jette deltager i. 

Forside

Om Jette

Ydelser

Kontakt

Book tid