Bestyrelsesarbejde

Jette tilbyder bestyrelsesarbejde inden for primært virksomheder med fokus på forskellige sundhedsområder eller som har indflydelse herpå eller som er relateret hertil.

Erfaring med bestyrelsesarbejde

Jette har været bestyrelsesmedlem i CPT.ONE siden 2014 (tidligere Meta-IQ) med fokus på udvikling af medicin til hjernesygdomme. Jette har siden 1991/92 forsøgt at forstå hjernen og udviklingen af hjernesygdomme. Jette har siden 2006 forsket traditionelt i “mode of action”. Meta-IQ blev grundlagt af Jette Kloth og John Nieland i 2008

Siden december 2020 har Jette været bestyrelsesformand i Acindria ApS med fokus på psykologbehandling inden for forskellige områder. Acindria startede i 2020 på en udviklingsrejse, hvor firmaet ekspanderede således, at der, ud over hovedkontoret i Århus, vil komme nye afdelinger til i andre dele af Danmark. I 2021 blev der oprettet en afdeling i Skanderborg og en afdeling i Vejle. Jette grundlagde Acindria i 2007

Der er en synergi i det arbejde, som Jette har lavet og laver i sit virke som psykolog, og den forskning som Jette har medvirket i. De to områder har gensidigt påvirket hinanden og ført til en helhedsforståelse. Det psykologiske og det fysiologiske område er både generelt og specifikt værdiskabende i bestyrelsesarbejdet. 

Forside

Om Jette

Ydelser

Kontakt

Book tid