Psykologisk Rådgivning

Jette har stor erfaring med klinisk psykologisk rådgivning indenfor forskellige områder.

Indenfor klinisk psykologiske områder arbejder Jette overordnet med mennesker i krise, med alvorlig sygdom, med ulykker og forskellige former for trivsel. Stress er et af Jettes specialer. Ligesom hun har stor erfaring med at arbejde med børn og unge. Følgende er eksempler på kategorier og områder:

Børn og Unge

Jette tilpasser sig altid den enkeltes tilstand og er meget opmærksom på, at både metoder og tempo afpasses den enkelte. Det gælder helt specielt i forhold til at arbejde med børn og unge.

Det kan i arbejdet med børn og unge være utrolig hjælpsomt at bruge metoder som lege- og tegneterapi, specielt hvis der ikke er ord eller sprog for det, som er svært. Jette har fra sit arbejde på Børneafdeling på Aalborg Sygehus og fra sit arbejde med udfordrede teenagere hos behandlingsstedet Kontakten oplevet det som meget værdifuldt, at arbejde med børn og unge.

Voksne

Der er mange metoder, som kan bruges i arbejdet med voksne. Det afhænger af, hvor dårlig den enkelte klient er, og hvor meget eksponering den enkelte tåler. Jo dårligere en klient er, jo mere rådgivning og jo mere kognitivt arbejder Jette.

Det kan for nogle klienter være hjælpsomt at arbejde mere oplevelsesorienterende for andre at arbejde med historie (det narrative), for nogle at have fokus på det systemiske og på det relationelle. Igen for andre kan det give mening at have fokus på værdier. Det er individuelt, hvad der giver mening og afhænger meget af den enkeltes tilstand, og hvor den enkelte står. Jette er meget opmærksom på, hvad der giver mening for den enkelte og den situation den enkelte står i. Jette tilpasser de metoder, hun bruger, så at det giver mening for den enkelte.

Angst

Angst er en normal følelse, der beskytter os mod fare, men den kan være forstørret af biologiske årsager eller stamme fra tidligere erfaringer, hvor du blev meget bange. Har du oplevelsen af, at din angst påvirker dit selvværd og din bevægelsesfrihed? Har du bekymringer i forbindelse med præstationsprægede situationer, i forbindelse med at være sammen med andre mennesker eller noget helt tredje? Forstyrrer angsten din koncentration og lammer dig?

Fylder angsten så meget, at den er invaliderende for dit liv? I så fald kan samtaleterapi med fokus på at mindske din angst måske være noget for dig.

Depression

Depression er ikke det samme som sorg og tristhed over en ydre begivenhed. Det er en sygdom, der i større eller mindre grad kommer indefra, selvom det ofte er en ydre begivenhed, som udløser den. Omkring 15% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt blive ramt af depression.

Depression har alvorlige følger i form af bl.a. social isolation, tab af arbejdsevne, ensomhed og i nogle tilfælde dødsfald. I samtaleterapien er fokus at få en forståelse for sygdommen depression og tale om de forhold, som trækker dig yderligere ned i den depressive tilstand.

Føler du dig ramt af følelser såsom ensomhed og skyld? Har det fået konsekvenser for dit livsmod og din arbejdsevne, kan samtaleterapi måske være hjælpsomt for dig.

Kriser

De fleste af os vil i løbet af et helt almindeligt liv komme ud for begivenheder, der i situationen overvælder os. Det kan være et overfald, en ulykke eller sygdom, der enten rammer os selv eller vore nærmeste. Vi kan også blive vidne til ulykker, der rammer mennesker, vi ikke kender. Kriser kan også opstå af, det at blive forældre, blive fyret eller skilsmisse. Finansielle besværligheder kan ligeledes være med til at udløse en krisereaktion.

Når en krise opstår, er det almindeligt, at der er følelser af afmagt, kaos, meningsløshed, følelsesmæssige lammelse og chok. Fysiske symptomer kan vise sig som træthed, følelsesløshed, søvnløshed, koncentrationsbesvær, dårlige spisevaner, hjertebanken og hoved- eller mavesmerter. Senere kan følelser af ensomhed, angst, mistænksomhed og en manglende evne til at glæde sig over livet komme til. Her er det vigtigt at arbejde med kriseintervention.

Jette har mange års erfaring med krisearbejde på både individ og organisations niveau. Jette har i 10 år arbejdet hos Falck og håndteret alle former for kriser både i dette regi, i tidligere ansættelser og som privatpraktiserende psykolog.

Traumer

Når vi er udsat for en trussel, reagerer vi instinktivt med kamp eller flugt. Hvis ingen af delene er mulige, reager vi med fastfrysning.

Fastfrysning er den reaktion, der sætter sig i nervesystemet og fører til en høj aktivering. Bliver chok og traumer ”fastfrosset” i organismen, kan det få os til at reagere som om faren stadig er til stede selv om den ikke er. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores tillid til os selv, vores livsglæde og vores forhold til andre mennesker.

Bliver fastfrysningen ikke forløst, kan det føre til en række symptomer som:

  • Kroniske smerter og træthed
  • Angst og fobier
  • Søvnbesvær
  • Koncentrationsproblemer
  • Hukommelsesvanskeligheder
  • Depressionstilstande
  • PTSD (posttraumatisk stressreaktion)

I det psykologiske arbejde drejer det sig om gennem en guided sanseproces nænsomt at støtte nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance og frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i kroppen. Derigennem hjælpe med etablering af en proces, der med terapeutisk støtte sætter kroppens selvhelende potentiale i gang.

SE-metoden er kendt som ”Væk tigeren inde i dig selv” og bygger på, hvordan mennesket følelsesmæssigt kan blive låst i små som store traumer, samt hvordan det psykiske, det fysiske og det biologiske påvirker hinanden. Metoden er udviklet af Dr. Peter A. Levine.

EMDA (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR-terapi, er en terapi, der med hjælp fra øjenbevægelser kan hjælper børn, unge og voksne til at mindske ubehag der forstyrrer dagligdagen. Det kan være ubehagelige oplevelser fra fortiden, hvor EMDR hjælper med at adskille fortid og nutid samt løser op for fastfrysninger i forbindelse med traumer. Metoden kan også mindske psykosomatiske smerter.

Healing som alternativ metode kan være en nænsom og hjælpsom metode til opløsning af traumer og smerter.

Forside

Om Jette

Ydelser

Kontakt

Book tid