Erhverv

På det erhvervspsykologiske område er det centralt at have fokus på forebyggelse, trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

Det drejer sig for Jette om at trivsel og det psykiske arbejdsmiljø går hånd i hånd. Hun hjælper organisationer, grupper og enkeltpersoner med, på en god måde, at komme igennem forandringer og andre udfordringer, der præger arbejdslivet. Centrale områder kan være:

Lederudvikling

Det forventes i dag, at ledere kan gå ind i et konstruktivt samspil med andre mennesker. De skal kunne skabe spændende, afvekslende og udviklende rammer for både sig selv, medarbejderne og organisationen i sin helhed.

Ud over at fokusere på en værdibaseret forståelse og de styrker og kompetencer som er til stede, er det også vigtigt for lederen at erkende egne reelle følelser og motiver, som styrer hans/hendes handlinger.

Er disse skjulte eller ikke erkendte, kan det fører til ineffektivitet og tab af energi både for lederen selv og organisationen som helhed. Ledertræning indeholder med andre ord mange elementer af personlig udvikling.

Udbytte:

 • Indsigt i egne styrker.
 • Opmærksomhed på egne mentale strategier og deres indflydelse på udvikling.
 • Indsigt og træning i at bruge coaching som ledelses- og udviklingsværktøj.
 • Kendskab til at øge kompetencer og udvikle medarbejderne.

Coaching af ledere og medarbejdere

Coaching er et udviklingsforum for ledere og medarbejdere. Coaching er relevant for personer, der ønsker bedre udnyttelse af egne såvel som andres ressourcer. Det er en metode, der udfordrer tanke- og handlemønstre, således at ressourcer frigøres, engagement indtræffer og personen styrkes til at tænke nyt og sætte nye mål.

Udbytte:

 • Frigørelse af ressourcer til at håndtere udfordringer
 • Afdækning af handlemuligheder
 • Indsigt i egne tanke- og handlemønstre
 • Opmærksomhed på kommunikationens betydning for positiv udvikling
 • Etablering af mål og visioner
 • Større forandringsparathed

Supervision

Supervision er en arbejdsform, hvor det at anskue sig selv, en problematik, en arbejdsplads eller lignende fra flere vinkler er fokus. Vi inviteres ind i et nyt landskab, hvor der stoppes op og skabes plads til refleksion over konkrete problematikker.

Generelt drejer det sig om at få vores mentale synsfelt udvidet for derigennem at blive i stand til at sætte sig i et andet menneskes sted. Den enkeltes model af verden bliver større, og der sker et erkendelsesmæssigt skift.

Supervision er med til at afdække de 9/10 dele, som ikke umiddelbart er synlige. Symbolsk ligesom isbjerget, hvor en 1/10 del er synlig, og 9/10 dele er under vandet og derfor ikke umiddelbart synlig.

Eksempler på områder:

 • Personlig vejledning/undervisning i forhold til en given faglig rolle.
 • Supervision af socialt eller terapeutisk arbejde
 • Kollegial supervision i primært pædagogiske miljøer
 • Coaching

Arbejdsrelateret Stress

Stress er kendetegnet ved oplevelsen af ubalance mellem omverdenens krav og de ressourcer, som man har til rådighed for at opfylde disse krav. Det kan være du eller en af dine kolleger kan genkende en eller flere af følgende spørgsmål:

Har du svært ved at trænge igennem til din leder eller kollegaer?
Påtager du dig for mange opgaver?
Oplever du at miste fokus og kontrol?

Genkender du disse spørgsmål, og har du samtidig hovedpine, mavepine eller andre fysiologiske eller psykiske reaktioner, kan coaching eller et individuelt samtaleforløb måske være hjælpsomt for dig.

Stresspolitik/Stressberedskab

Hvis der i din/jeres virksomhed ikke findes en eksisterende stresspolitik, så start nu, uanset om I er store eller små!

Spørgsmål: ”Kan enhver leder eller medarbejder i din virksomhed gå til den, der har ansvar for arbejdsmiljøområdet og foreslå en stresspolitik/et stressberedskab?”

I en stor virksomhed kan du initiere arbejdet via HR-afdelingen. Har HR ikke selv specialkompetencer inden for stress, kan HR gå i gang med at kontakte stresskonsulenter for et fremtidigt samarbejde og begynde at stykke et beredskab sammen.

Små virksomheder kan købe den service, det er at starte et stressberedskab op (på lige fod med fx revision eller kantineservice), hvis de mangler viden eller ressourcer til at etablere en stresspolitik for deres medarbejdere. Indholdet i en stresspolitik kan se ud som følger:

 • Virksomhedens forståelse af stress: Definition af stress, sprogbrug i forbindelse med stress og måske links til stresstests
 • Viden om stress: stresssignaler, stressfaktorer, udvikling af stress
 • Forebyggelse af stress – som organisation, som leder og som medarbejder
 • Hvad man skal gøre som leder eller medarbejder, hvis man selv eller en kollega får stress
 • Hvilken intern og ekstern hjælp er der til rådighed?

Forside

Om Jette

Ydelser

Kontakt

Book tid