Om Jette

Jette har en helhedsforståelse i forhold til hvordan forskellige områder påvirker hinanden

Lidt om Jette

Den enkeltes psykologiske, psykosociale, genetiske, kulturelle og ernæringsmæssige tilstand skaber en balance både biologisk og psykologisk. Udfordres denne balance over længere tid, er der fare for at udvikle alvorlig sygdom. I erhvervspsykologiske sammenhænge vil en sådan ubalance kunne skabe unødige konflikter, indirekte ledelse og øget sygefravær. 

Jette er autoriseret privatpraktiserende psykolog med mere end 30 års erfaring indenfor faget og med selvstændig virksomhed siden januar 1995. Jette’s erfaringer fra arbejdet med mange klienter over tid har medvirket til udviklingen af en alternativ forståelse for ”mode of action” i forhold til at forstå udviklingen af alvorlig sygdom.

Ud over Jette’s omfangsrige erfaring som autoriseret psykolog og forsker på helt traditionel vis har Jette fået øjnene op for det potentiale, som ligger i at forstå sammenhængene mellem sjæl, psyke og krop. Jette tænker med andre ord i helheder og sammenhænge og tilbyder på den baggrund samtaleterapi, healing og meditation som altid er rodfæstet i det psykologfaglig og i den biologiske viden.  Fokus er altid på at genoprette balancen i krop og sjæl samt at få fat i menneskers potentialer.

Jette arbejder ligeledes med fokus på forretningsudvikling og sætter en ære i at deltage i værdiskabende arbejde via bestyrelsesarbejde, coaching eller supervision. Hun arbejder både på individ og organisationsniveau med at skabe balance biologisk, psykologisk såvel som organisatorisk.

dolphins swimming underwater

Vision og Værdier

Ledestjernen i det arbejde som Jette påtager sig, er visionen om at hjælpe mennesker og organisationer. Det er at forstå hvordan systemer påvirker hinanden, samt hvilken betydning det kan have for det enkelte menneske og dermed også for familien eller organisationen.

Værdigrundlaget i al Jettes arbejde bygger på tillid, kommunikation, respekt og healing. Fundamentet for disse værdier kommer bl.a. fra den forskning Antropologen Gregory Bateson har udført. Først med udgangspunkt i delfiner og deres kommunikation og sidenhen i forhold til mennesker, deres interaktioner og udviklingen af deres hjerne set og forstået ud for den kultur og den måde det enkelte menneske indgår i livet. Hans arbejde får stor indflydelse på og betydning for den helhedsforståelse som Jette udvikler i forhold til både hendes menneskesyn, hendes arbejde med mennesker og den forskning som Jette er med til at udvikle igennem hele hendes karriere.

Forside

Om Jette

Ydelser

Kontakt

Book tid