Healing og meditation

Jette har mange års erfaring inden for healing og meditation. Metoder som har indflydelse på at udvikle positiv energi og skabe balance.

Healing med fokus på energiudvikling

Jette udfører Reiki Ho healing som tager udgangspunkt i den traditionelle, japanske udgave og metode. Reiki Ho bruger qi (universel energi) og lys til healing af krop, sind og sjæl ved håndspålæggelse med fokus på at skabe balance både indvendig og udvendig med naturen. Fokus kan være at opløse små og store traumer, men også alvorlig sygdom eller at højne din spiritualitet.

Når du heales, medfører det ofte, at lag i det ubevidste aktiveres og gradvist kommer op i bevidstheden. Det kan være symboler, former af følelser eller billeder. Gennem healing løsnes mentale, følelsesmæssige og kropslige blokeringer (f.eks. små og store traumer eller sygdom). Energierne får lov at strømme frit. Når energien får lov at strømme frit, vil du opleve en dyb indre ro.

En stærkere energi

Den seneste forskning inden for kvante- og kernefysikken giver os hjælp til forståelsen af energiudvikling. Et eksempel herpå er påvisningen af, at de mindste bestanddele af både stof og energi består af de samme vibrerende strengesløjfer som i den menneskelige hjerne. En energi på en højere frekvens kan understøtte en dybere og stærkere healing.

Når du heales, sker det i en treenighed mellem giver (universet), kanalen (healeren) og modtageren (den som heales). 

 • At heale er at være kanal for en helbredende energi
 • At heale er således at hjælpe andre til at hjælpe sig selv

Gennem healing øges din bevidsthed og din udviklingsproces til at hjælpe dig selv mod skridt ind i et liv med større balance og suverænitet og med kærlighed til dig selv og livet.

Healing kan stå alene eller være et supplement

Healing er et godt redskab i forbindelse med stress og kriser. Healing kan stå alene, men kan også være et fint supplement til et terapiforløb.

En session indledes i praksis med en kort introduktion til healing. Du ligger på en briks under healingen, hvor Jette primært healer ude i dit energifelt uden berøring af kroppen eller med en let berøring. Sessionen varer ca. 45 min og afsluttes med en kort opsamlende snak.

Fjernhealing

 
Ønsker du fjernhealing, er det en mulighed. Det betyder, at du befinder dig et andet sted end mig. Jeg tuner ind på dig, samt det du har bedt om healing på. Jeg har rigtig gode erfaringer med fjernhealing. 
 
 

Meditation

Slå din automatpilot fra og tag med venlighed imod det som kommer både det negative og det positive. Observer og undersøg med åbenhed, nysgerrighed, venlighed og en accept af det som kommer. Vigtigt at undlade og analysere det som kommer til dig.

Mindfulness meditation er en anerkendte meditationsmetode

Mindfulness refererer til en tilstand af at være opmærksomt til stede i nuet – med åbenhed, nysgerrighed og accept af det, som er.

Når man er mindful er man opmærksom på det, der foregår i bevidstheden fra øjeblik til øjeblik. Dvs. at man observerer strømmen af bl.a. tanker, følelser, impulser og sansemæssige indtryk som de kommer og går. Normalt er vi ikke specielt opmærksomme på det, som sker i vores bevidsthed. Det sker bare, og så har vi en tendens til at reagere automatisk på det, der dukker op, når det dukker op – dvs. fx at dømme, vurdere, handle på og måske endda bekæmpe det. På denne måde kan vi ofte få oplevelsen af, at det er disse ting, der styrer os og den måde vi agerer og har det på.

Når man praktiserer mindfulness, træner man sig i at slå denne ”automatpilot” for reaktion fra, og blot observere det, der opstår, undersøge det og være med det – med en holdning præget af åbenhed, nysgerrighed, venlighed og accept.

På denne måde arbejder man sig med mindfulness hen imod en større kapacitet for at kunne være i et ”værens-modus” – altså der hvor vi bare ”er”, frem for altid at bevæge os i et ”handle-modus” – der hvor vi konstant handler, bedømmer og er på vej.

Hvorfor mindfullness?

Ved at arbejde med evnen til at ”være” fra et observerende, ikke-dømmende og ikke-handlende perspektiv til det, vi oplever, får vi mulighed for at optræne en form for psykologisk fleksibilitet, som har mange gavnlige effekter i forhold til vores sind og vores trivsel.

Megen forskning igennem de sidste mange år peger på, at praktiseringen af mindfulness kan modvirke symptomer på bl.a. stress, angst og depression. Faktisk er der efterhånden solid evidens for det som et ligeværdigt, og i nogle tilfælde bedre, redskab sammenlignet med medicin i behandlingen af disse lidelser. Desuden kan mindfulness fungere som en effektiv forebyggende og trivselsfremmende indsats.

De specifikke gevinster, man, ud over symptombehandling, kan se ved praktiseringen af mindfulness er bl.a.:

 • En højere grad af indre ro og overskud
 • Forbedret koncentrationsevne
 • Få rummelighed
 • Højere grad af selvaccept
 • Forbedret impulskontrol
 • Et mere nuanceret og fleksibelt forhold til tanker
 • Mindre grad af tankekaos
 • Bedre søvn
 • Højere tolerancetærskel for ubehag (fysisk, følelsesmæssigt, e.g.)
 • Bedre kontakt mellem krop og sind
 • Bedre evne til at være nærværende
 • Mere glæde i hverdagen

 

"Skovbadning"

En meditationsform som stammer fra Japan.

En meditationsform hvor man er til stede i naturen på en mindful måde og bl.a. modtager den øgede ilt som naturen sender ud. ”Skovbadning” betyder at indtage skovens atmosfære for at øge sit velbefindende. Undersøgelser viser, at det at tilbringe tid i naturen sænker vores blodtryk, reducerer produktionen af stresshormoner og styrker immunsystemet.

Det kan være virkningsfuldt at praktisere Mindfulness i naturen samtidig med ”Skovbadning”.

Forside

Om Jette

Ydelser

Kontakt

Book tid